Obchodní podmínky

www.kufry-zavazadla.eu je internetovým obchodem provozovaným firmou:
Zdeněk Sviták, Luhačovice 763 26, ČR
IČO: 724 07 964 - Firma je plátce DPH

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro e-shop www.kufry-zavazadla.eu . A jsou závazné při uskutečňování prodeje veškerého nabízeného zboží na těchto stránkách internetového obchodu, kde je zboží nabízeno kupujícímu, tedy zákazníkovi výše uvedeným prodávajícím, tedy dodavatelem.
V případě odeslání objednávky na vybrané zboží zákazníkem vzniknou smluvní strany, kdy se dodavatel zavazuje objednávku zákazníka bezpečně a kompletně doručit a kupující se tak zavazuje objednané zboží převzít a dodavateli zaplatit v plné výši.
Obchodní podmínky vyplívají ze zákonů vydaných Českou republikou v jejich pozdějších znění. A to u soukromých osob, spotřebitelů z Občanského zákoníku, zákon číslo 40/1964 Sb., v případě podnikatelských subjektů (nákup na IČ) Obchodní zákoník číslo 513/1991 Sb.
Kupující se před uzavřením objednávky zavazuje seznámit s kompletními obchodními podmínkami a to před tím, než závazně uzavře kupní smlouvu a to vyplněním a dokončením objednávky na kufry, zavazadla, tašky a jiné nabízené zboží z kompletní nabídky na tomto internetovém obchodě. Po objednání se tak má za to, že se kupující s kompletními obchodními podmínkami obeznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

1 - OBJEDNÁNÍ NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD CARLTON, TROOP London nebo jiného nabízeného zboží
Závaznou smlouvu lze uzavřít kupujícím několika způsoby, a to vyplněním nákupního košíku tohoto internetového obchodu www.kufry-zavazadla.eu, zasláním emailu nebo ústně pomocí telefonické objednávky. Kdy aktuální kontakty naleznete zde
Všechny výše uvedené způsoby jsou možné, a pro obě smluvní strany, tedy jak pro kupujícího tak také pro prodávajícího, závazné.
Vybrané zboží kupujícím se tak stává předmětem koupě, které si kupující prostřednictvím elektronického obchodu objednal. Odeslání objednávky je pro prodávajícího závazné. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši.

2 - DODACÍ LHŮTA
Nabízené a vystavené produkty na stránkách www.kufry-zavazadla.eu jsou zpravidla dostupné, dle stavu uvedeného u daného artiklu. Expedice objednávek je zpravidla do 48 hodin v pracovní dny u zboží, kde je uvedeno Skladem. U artiklů s dostupností Na cestě se lhůta odeslání prodlužuje minimálně na dobu 14 dní.
Pokud bude nutné tuto dobu prodloužit, nebo dojde k dlouhodobému vyskladnění zásob a objednávku není možné nebo z jiných důvodu nelze objednávku odeslat, bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován o zdržení pří vyřizovaní jeho objednávky.

Součástí objednané zboží je samozřejmě daňově uznatelný doklad o koupi - faktura a český návod k obsluze.
Zboží je kupujícímu prodávajícím odesláno na doručovací adresu, kterou uvedl v objednávce, nebo do emailu, případně ji telefonicky sdělil.

3 - EXPEDICE - využíváme zásilkovou službu České pošty, s.p.

Forma odeslání: Balík do ruky , expresní služba s garancí  České pošty:
doručení do druhého pracovního dne po expedici, tedy předání balíku na poštu
adresáta informuje o doručování balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání
první pokus o doruční přímo na doručovací adresu uvedou na balíku
při nezastižení - písemné upozornění o uložení balíku na poště po dobu 7mi dnů
možnost sledování zásilky na oficiálních stránkách České pošty

                              Firemní nebo soukromý balík PPL garance dopravcem:
doručení přímo na doručovací adresu do druhého pracovního dne po expedici
adresáta informuje o doručování balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání
možnost sledování zásilky na oficiálních stránkách PPL
Za nedodržení doručení vzniklé ze strany přepravní služby, firma provozující e-shop neručí.

Ceny poštovné , uvedené vč. DPH
Česká pošta - Balík do ruky:
cena poštovného je účtována paušální částkou 70,-Kč
Balík do ruky ZDARMA od ceny nákupu 1 500,- vč. DPH

PPL - Standardní balík:
cena poštovného je účtována paušální částkou 70,-Kč
Poštovné PPL ZDARMA od ceny nákupu 1 500,- vč. DPH

Na Slovensko a jiných zemí objednávky v současné době NEODESÍLÁME!!!

4 - ZPŮSOB PLATBY za zboží a služby služby
Možnosti úhrady vybraného zboží, které je až do úplného zaplacení  majetkem prodávajího.

Dobírka - platba při přebírání zboží - 50,-Kč vč. DPH 21%
poplatek za úhradu zboží při jeho převzetí
U přepravce PPL, lze hradit dobírku i platební kartou u řidiče
Bankovním převodem - platba před odesláním zboží - 0,-Kč
GoPay platební brána (online kartou) - platba před odesláním zboží - 0,-Kč
tyto dvě služby nejsou prodávajícím zpoplatněny
kupující uhradí celkovou cenu za vybrané zboží na účet dodavatele číslo účtu a variabilní symbol, který slouží k identifikaci platby je součástí internetové objednávky

5 - CENY ZA NABÍZENÝ SORTIMENT
Veškerý sortiment internetového obchodu www.kufry-zavazadla.eu je ocenněn aktuálními cenami. Ty jsou při objednávce závazné jak pro prodávajícího, tak i pro kupujícího.
Provozovatel si vyhrazuje si právo na změnu cen a to v průběhu celého dne bez předchozího upozornění.
Provozovatel je plátcem DPH.

6 - PRODEJNÍ DOBA
Internetový obchod kufry-zavazadla.eu přijímá objednávky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Tým zkušených pracovníků je Vám k dispozici od 8:00 do 16:00 hodin a to každý pracovní den.

7 - PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Při přebírání balíčku je kupujícímu doporučeno zásilku pečlivě prohlédnout. V případě zjištění, že při přepravě došlo k mechanickému poškození obalu, který má zboží chránit, je kupujícímu doporučeno za přítomnosti doručovatele zásilky zkontrolovat stav zboží. Pokud bylo zjištěno poškození, vyhotoví o této skutečnosti záznam o poškození zásilky a nechá si tuto skutečnost zástupcem dopravce potvrdit (sepsat reklamační protokol). Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit, zásilku nepřevzít a to v případě větších poškození.

V případě, ale že kupující nebo jiná pověřená osoba zboží neprohlédne v době přechodu odpovědnosti za poškození zboží, nemůže kupující uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce u přepravce. Podepsáním listu o převzetí balíku kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.
  
Kupujícímu je dále doporučeno neprodleně po převzetí zboží zjistit, zda je zásilka kompletní - obsahuje veškeré příslušenství, zda nechybí nebo není chybně, případně nedostatečně vyplněný doklad o koupi (faktura), případně záruční list - tedy doklady potřebné k vyřízení případné pozdější reklamace. Pokud není zásilka kompletní, týž den o této skutečnosti informuje prodávajícího formou emailu, nebo telefonicky, aby provedl nápravu.

Pokud bude kupující chtít vystavit opis faktury 14 dní a více od převzetí zásilky, jedná se o pořízení duplikátu, s vyúčtování smluvního poplatku ve výši 250,-Kč bez DPH.

8 - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

9 - ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Kupujícímu je doporučeno si před prvním použitím výrobku řádně a neodkladně prostudovat záruční podmínky a těmito se řádně řídit.

Internetový obchod kufry-zavazadla.cz poskytuje na nabízený sortiment spotřebiteli záruku nejméně po dobu 24 měsíců od nákupu. U některého zboží může být tato záruka i delší.
V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava zboží, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:
- neodbornou manipulací se zbožím,
- závady vzniklé mimo vliv dodavatele - např. náraz, pád, voda, sluneční záření apod.
- škod vzniklých z provozu a v důsledku nesprávného používání zboží, vnějšími událostmi, nešetrným zacházením, neodbornými zásahy do zboží, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování zboží
- záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním
- došlo-li k neoprávněné změně v záručním listu

10 - VRÁCENÍ ZBOŽÍ / ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodejce nesplní smluvené podmínky dodání.

Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (např. internet, elektronická pošta, telefon apod.) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí plnění (v souladu se zákonem č.89/2012Sb., § 1829, odstavce 1). Kupující, který není spotřebitelem, nemůže toto právo uplatnit. Toto právo neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží.

Prodávající je potom povinen spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání k němu a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od spotřebitele přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

Součástí by měl být také dopis, s textem, ze kterého bude patrný spotřebitelův záměr jednostranně odstoupit od smlouvy. Pro zaslání vzoru pro Odstoupení od smlouvy pište na náš e-mail: obchod@kufry-zavazadla.eu

Při splnění uvedených podmínek nemůže spotřebiteli vzniknout žádná újma na jeho právu odstoupit od smlouvy. Prodávající avšak vůči spotřebiteli může uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.


11 - REKLAMACE
Reklamace se řídí reklamačním řádem, který vyplývá ze znění Zákona o ochraně spotřebitele (Zákon č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, platný k 1.6.2005)

Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamační řádem v platném znění, který je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádu vhodným způsobem - v tomto případě zveřejněním na www stránkách.

V případě, že spotřebitl objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby 24 měsíců  od nákupu poruchu nebo závadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale chybou výroby nebo použitých materiálů tedy vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

» Uplatnění reklamace:
Reklamaci může spotřebitel uplatnit zasláním koupeného artiklu prodávajícímu, nebo jej přímo zaslat do autorizovaného servisního střediska, jehož adresa je uvedena na záručním listu. Doba vyřízení reklamace se tak zkrátí.
Kupující by měl uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nedostatku.

» Podmínky pro úspěšnou reklamaci:
- reklamované zboží doručte nejpozději do 24 měsíců ode dne zakoupení
- prokázat, že byla reklamovaná věc zakoupená u prodejce - tedy předložit i kopii záručního listu, faktury nebo jiného dokladu
- přiložit průvodní dopis, kde uvede:
  - udání důvodu reklamace (popis projevu závady v průvodním dopise)
  - email, nebo jiný kontakt, kam Vám budou zaslány informace o průběhu reklamace
  - svou zpáteční adresu

» Vyřízení reklamace:
Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na přijatém artiklu a po posouzení vyrozumí kupujícího emailem či telefonicky o způsobu vyřízení reklamace.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Reklamace včetně odstranění vady zaslaná spotřebitelem, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy se prodejce může s obsahem reklamace seznámit, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
Náklady spojené s odesláním reklamovaného zboží zpět kupujícímu hradí prodávající. Podle občanského zákoníku má spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

» Rozpor s kupní smlouvou
Nedodržení jakosti zboží při převzetí, které se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.
V případě, že zboží při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou, má spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď opravou, nebo jeho výměnou zboží. Není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní smlouvou věděl a proto na něj byla například poskytnutá sleva.

» Odstranitelné vady
Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží, a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě, jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.
Prodávající je povinen v takovém případě vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Spotřebitel může požadovat výměnu zboží pouze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li výše uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
V případě, že se u zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou opravách nebo vyskytnou-li se u zboží současně alespoň tři odstranitelné vady, má kupující stejná práva, jako by se jednala o vadu neodstranitelnou.

» Neodstranitelné vady
Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zboží, jsou vady neodstranitelné. Kupující je v takovém případě oprávněně požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit.
V případě jiné neodstranitelné vady věci, která však nebrání v jejím užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.


12 - MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
Pokud by nastala situace, že se s kupujícím jenž je spotřebitel nepodaří spor z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs
Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.


13 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ internetového obchodu www.kufry-zavazadla.eu
Učiněním závazné objednávky přijímá kupující bez výhrad veškerá ustanovení výše uvedených obchodních podmínek a to ve znění platném ke dni učiněné objednávky, jakož i celkovou cenu za zboží objednaného a to včetně expedičních nákladů. Přijatou objednávku na internetovém obchodě kufry-zavazadla.eu je kupující k objednanému neodvolatelně vázán. V případě nevyzvednutí zásilek je provozovatel oprávněn vymáhat reálné náklady vzniklé na přepravu, i když zboží nebylo převzato.

Prodávající je oprávněn doplňovat či měnit obchodní podmínky v souvislosti se změnami platné právní úpravy a v souvislosti se změnou na trhu obchodovaného zboží, které je prodávajícím nabízeno zákazníkům. Neúčinnost jednotlivých ustanovení smluvních obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, které ve své obchodní působnosti následuje jako příští.

Fotografie produktů mají pouze doprovodný, informativní charakter , který dokresluje popis daného zboží, v žádném případě se nedá považovat fotografie za směrodatnou - tedy výrobek se od fotografie může svým barevným provedením lišit.

Údaje uvedené na těchto webových stránkách, kde je provozován internetový obchod kufry-zavazadla.eu se nesmějí bez souhlasu držitele autorských práv, tedy majitele, kopírovat a dále používat. Veškeré případy jsou řešeny soudní cestou.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti do 01.01.2015 a nahrazují předchozí Obchodní podmínky

Tašky a batohy pro ženy Tašky a batohy pro ženy

Nová kolekce Suitsuit NATURA má osvěžující vzhled a nadčasovou jednoduchost, celá kolekce je navíc také udržitelná - je vyrobená z použitých PET lahví.

MIMOSEZONNÍ SLEVA NA CELOU KOLEKCI GLADIÁTOR MIMOSEZONNÍ SLEVA NA CELOU KOLEKCI GLADIÁTOR

Skvělé kufry, cestovní tašky i kosmetické kufříky od španělského výrobce GLADIATOR za mimosezónní ceny, která je nyní až o 15% nižší než v hlavní sezóně.

Archiv novinek

 
Zavřít Více